Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017 - 2018

Thứ hai - 19/06/2017 09:07

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017 - 2018


PHÒNG GD-ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS PHÚ LA
 
   
 Số: 55 /KH-BCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                               
Hà Đông, ngày 15 tháng 6 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Tuyển sinh năm học 2017 - 2018
 
   
 

Căn cứ Điều lệ trường Trung học cơ sở;
Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.
Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung  học phổ thông;
Căn cứ văn bản số 454/UBND/VX ngày 8/2/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017- 2018;
Căn cứ văn bản số 723/SGD&ĐT-QLT của SGD &ĐT Hà Nội ngày 21/3/2017 về việc tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2017-2018;
Căn cứ văn bản số 392/PGD&ĐT ngày 21/4/2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông về việc xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2017-2018;
Xét thực trạng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường; kết quả điều tra phổ cập giáo dục năm 2017 trên địa bàn Phường Phú La; Ban Chỉ đạo tuyển sinh Trường THCS Phú La năm học 2017 - 2018 xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 của trường năm học 2017 – 2018 như sau:
I- HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
Theo quyết định 565/QĐ - PGD&ĐT ngày 26/5/2016 về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh các trường Mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2017 -2018. Hội đồng tuyển sinh trường THCS Phú La gồm các ông bà có tên sau:
     1. Bà Nguyễn Thị Thanh         Hiệu trưởng                    CT Hội Đồng
     2. Bà Trần Thị Lệ Hà               Phó hiệu trưởng             Phó CT Hội đồng
     3. Bà Nguyễn Thu Hương     Thư ký Hội đồng               Thư ký
     4. Bà  Đào Thị Thanh Hải        Giáo viên                       Uỷ viên
     5  Bà  Trịnh Thị Bích Vân       Giáo viên                        Uỷ viên
     6. Bà Trần Thị Minh Nguyệt    Giáo viên                        Ủy viên
     7. Ông Hoàng Văn Mạnh        Giáo viên                        Ủy viên
     8. Ông Nguyễn Đình Hoan      Giáo viên                        Ủy viên
     9. Bà Nguyễn Thị Hường        Giáo viên                        Ủy viên
     10. Bà Lưu Thị Hậu                          Nhân viên             Ủy viên
     11. Bà Nguyễn Thị Thúy Thanh        Nhân viên              Ủy viên
II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2017 – 2018
1. Phương thức tuyển sinh:  Xét tuyển
2. Đối tượng dự tuyển
- Là những học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục Tiểu học năm học 2016 -2017 tại các trường Tiểu học, hiện đang sinh sống cùng gia đình và có hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú trên địa bàn phường Phú La.
- Học sinh không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.
3. Độ tuổi
- Độ tuổi dự tuyển: 11 tuổi (sinh năm 2006).
- Trường hợp đặc biệt:
+ Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh vào Tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở Tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp tiểu học.
+ Học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở độ tuổi cao hơn ba tuổi so với tuổi quy định.
4. Tuyến và chỉ tiêu tuyển sinh
- Tuyến tuyển sinh: Là những học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình giáo dục Tiểu học năm học 2016 -2017 tại các trường tiểu học, hiện đang sinh sống cùng gia đình và có hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú trên địa bàn phường Phú La.
- Chỉ tiêu tuyển sinh: 340 học sinh
5. Thời gian tuyển sinh
* Với học sinh đúng tuyến: Là những học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình giáo dục Tiểu học năm học 2016 -2017 tại các trường tiểu học, hiện đang sinh sống cùng gia đình và có hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú trên địa bàn phường Phú La.
- Tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 23/6/2017 – 26/6/2017 (Phụ huynh tự đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua mạng Internet tại trang thông tin điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/, nếu phụ huynh không đủ điều kiện CNTT thì đến trực tiếp phòng hành chính trường THCS Phú La để được hướng dẫn và hỗ trợ đăng ký tuyển sinh hoặc đến các địa điểm hỗ trợ đăng ký tuyển sinh).
- Tuyển sinh trực tiếp: Từ ngày 1/7/2017 đến 15/7/2017 nhà trường phát đơn dự tuyển và nhận hồ sơ xét tuyển.
- Thời gian nhận hồ sơ: Các ngày trong tuần (trừ ngày thứ Bảy và Chủ nhật).
+ Sáng từ 7h30' đến 11h00':
+ Chiều từ 14h00' đến 16h30':
- Địa điểm phát đơn dự tuyển và nhận hồ sơ: Phòng hành chính tầng 3 khu Hiệu bộ nhà trường.
* Với học sinh trái tuyến: (nếu còn chỉ tiêu).
- Thời gian: Từ ngày 18/7/2017 đến ngày 20/7/2017.
- Thời gian nhận hồ sơ:
+ Sáng từ 7h30' đến 11h00';
+ Chiều từ 14h00' đến 16h30';
- Địa điểm phát đơn dự tuyển và nhận hồ sơ: Phòng hành chính tầng 3 khu Hiệu bộ nhà trường.
6. Hồ sơ dự tuyển
- Đơn xin dự tuyển vào trường THCS (theo mẫu của trường).
- Bản chính học bạ Tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình giáo dục Tiểu học.
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
- Bản pho tô chứng minh thư nhân dân của Bố và Mẹ.
- Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào Tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định (nếu có).
- Bản phô tô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận.
- Giấy xác nhận cư trú tại phường Phú La do Công an Phường cấp (đối với trường hợp không có hộ khẩu thường trú tại phường Phú La).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
         1. Từ ngày 1/3/2017 đến 10/5/2017. Điều tra số học sinh trong độ tuổi trên địa bàn phường Phú La.
         2. Từ ngày 10/5/2017 đến ngày 25/5/2017. Kiểm tra điều kiện CSVC và đội ngũ CB, GV, NV của nhà trường.
         3. Từ ngày 1/6/2017 đến 14/6/2017. Xây dựng dự thảo kế hoạch tuyển sinh trình PGD & ĐT quận Hà Đông. 
          4. Ngày 15/6/2017 ra thông báo tuyển sinh và niêm yết công khai đối tượng  tuyển sinh, tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh tại cổng trường, bảng tin của trường và trên webside của trường.
          5. Từ 15/6/2017 đến ngày 30/6/2017. Phối hợp với UBND phường công bố công khai kế hoạch tuyển sinh, tuyến tuyển sinh, độ tuổi tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh qua đài truyền thanh của phường.
          6. Từ ngày 23/6/2017 đến ngày 26/6/2017. Cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến, cán bộ tuyển sinh hỗ trợ phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua mạng, nhà trường tiếp nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến.
7. Từ ngày 01/7/2017 - 15/07/2017. Học sinh đúng tuyến nhận đơn dự tuyển và nộp hồ sơ. Nhà trường tiếp nhận và duyệt hồ sơ đăng ký tuyển sinh với trường hợp đúng tuyến.
8. Ngày 16/7/2017. Tổng hợp báo cáo kết quả tuyển sinh đúng tuyến và trình phương án tuyển sinh bổ sung nếu còn chỉ tiêu về PGD.
9. Từ ngày 18/7/2017 đến ngày 20/7/2017. Tiếp nhận hồ sơ trái tuyến nếu còn chỉ tiêu.
10. Ngày 21/7/2017. Báo cáo nhanh kết quả tuyển sinh về PGD
IV. LỊCH LÀM VIỆC VÀ BÁO CÁO  
- Ngày 1/4/2017 nộp báo cáo đề xuất tuyển sinh năm học 2017 - 2018 của đơn vị: tuyến và chỉ tiêu tuyển sinh.
- Ngày 13/6/2017. Hội nghị Hiệu trưởng triển khai Kế hoạch tuyển sinh năm học 2017 – 2018 của Ban chỉ đạo tuyển sinh quận Hà Đông.
- Từ ngày 15/6/2017:  Tuyển sinh theo kế hoạch của Ban chỉ đạo tuyển sinh quận.
- Ngày 21/7/2017: Nộp báo cáo nhanh về kết quả tuyển sinh.
- Ngày 24/7/2017: Nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh.
 
Nơi nhận:                               
- Phòng GD&ĐT Hà Đông;
- Lưu VT.                    
T/M BAN TUYỂN SINH
Chủ tịch
 
 
 
 
Nguyễn Thị Thanh
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập3
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm2
  • Hôm nay114
  • Tháng hiện tại7,637
  • Tổng lượt truy cập766,178

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây