Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

LỊCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT TP HÀ NỘI NĂM HỌC 2017-2018

Thứ sáu - 05/05/2017 11:22

LỊCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT TP HÀ NỘI NĂM HỌC 2017-2018

                       LỊCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2017-2018
                (Kèm theo Công văn số 740 /SGD&ĐT-QLT  ngày 22/3/2017)
 
Lịch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 dưới đây sẽ thay thế các giấy mời dự các Hội nghị, các cuộc họp về các công việc được nêu trong phần nội dung. Các ông (bà) trưởng phòng GD&ĐT, hiệu trưởng trường THPT, giám đốc trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), hiệu trưởng trường THCS có trách nhiệm thông báo để các cán bộ, giáo viên thực hiện theo sự phân công nhiệm vụ trong lịch này. Nếu có thay đổi lịch, Sở GD& ĐT sẽ thông báo sau.
I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
Thời gian Đơn vị  Nội dung
20/04/2017 Sở GD&ĐT Hội nghị Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018
- Thời gian: 8h30.
- Thành phần:
+ Ban lãnh đạo Sở, đại diện lãnh đạo các phòng, ban;
+ Phòng GD&ĐT: Trưởng phòng và chuyên viên phụ trách cấp THCS;
+ Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX;
+ Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc Sở;
- Địa điểm: Hội trường THPT Hà Nội - Amsterdam, đường Hoàng Minh Giám, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
24/4/2017 Sở GD&ĐT Phát hành “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018” và cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh vào lớp 10 THPT Thành phố Hà Nội năm học 2017-2018” về các phòng GD&ĐT.
24/4/2017 Sở GD&ĐT Tập huấn nhập dữ liệu tuyển sinh
- Thời gian: 8h30.
- Thành phần: 01 CB phòng GD&ĐT phụ trách thi, 01 CB phụ trách dữ liệu TS.
- Địa điểm: Câu lạc bộ 23 Quang Trung. 
10/5/2017 CSGD Hoàn thành tính điểm THCS, điểm cộng thêm, điểm sơ tuyển (đối với các TS thi chuyên).
Thu “Phiếu đăng ký dự tuyển  vào lớp 10 THPT năm 2017-2018” của học sinh (HS); Thu và kiểm tra hồ sơ HS đăng ký dự xét tuyển thẳng.
10-12/5/2017 Phòng GD&ĐT - Tổ chức kiểm tra chéo giữa các CSGD về việc tính điểm THCS, điểm  cộng thêm, điểm sơ tuyển của HS.
11/5/2017 CSGD Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển của HS; Hồ sơ và danh sách HS đăng ký xét tuyển thẳng về phòng GD&ĐT.
12-17/5/2017 Sở GD&ĐT  Kiểm tra việc tính điểm THCS, điểm cộng thêm, điểm sơ tuyển của HS tại các CSGD (do Thanh tra Sở thực hiện).
12/5-17/5/2017 Phòng GD&ĐT Nhập dữ liệu tuyển sinh, in danh sách thí sinh chuyển về CSGD, kiểm tra, sửa chữa dữ liệu.
 
18/5-19/5/2017
 
 
18/5-19/5/2017
CSGD HS xem danh sách dự tuyển tại các CSGD, thí sinh tự do, thí sinh tỉnh ngoài xem tại phòng GD&ĐT. HS kiểm tra toàn bộ thông tin cá nhân, điểm THCS, điểm cộng thêm, điểm sơ tuyển, nguyện vọng đăng ký… Nếu có sai sót đề nghị CSGD sửa chữa kịp thời.
Phòng GD&ĐT - Công bố điểm THCS và điểm cộng thêm.
- Nộp Sở: Đơn và dữ liệu tuyển sinh; Hồ sơ (bản sao) và danh sách HS đủ điều kiện dự xét tuyển thẳng
+ 18/5 thu của các KVTS 1, 2, 3, 10, 11, 12 (sáng: 10,11,12; chiều: 1, 2, 3).
+ 19/5 thu của các KVTS 4, 5, 6, 7, 8, 9 (sáng: 7, 8, 9; chiều: 4, 5, 6).
19/5 - 20/5/2017 Phòng GD&ĐT Nộp báo cáo tổng hợp về điểm THCS, điểm cộng thêm và giải quyết khiếu nại (theo mẫu) cho Sở (Phòng GDPT) bằng văn bản và các file dữ liệu.
20/5/2017 Sở GD&ĐT - Công bố số lượng HS dự tuyển vào từng trường THPT tại các phòng GD&ĐT, Cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT (www.hanoi.edu.vn), Báo Hà Nội mới.
- Gửi các trường THPT file mẫu nhập đăng ký các Điểm thi.
22/5/2017 Trường THPT Báo cáo danh sách các Điểm thi, số phòng thi theo từng Điểm thi (dự kiến) qua hòm thư điện tử qlt-kdcl@hanoiedu.vn
22, 23/5/2017 Phòng GD&ĐT Nhận đơn và nhập dữ liệu thay đổi nguyện vọng dự tuyển của HS (không nhận đơn thay đổi nguyện vọng chuyên).
24/5/2017 Phòng GD&ĐT Nộp Sở đơn và dữ liệu thay đổi nguyện vọng dự tuyển của HS
30/5/2017 Sở GD&ĐT - Gửi file mẫu nhập danh sách cán bộ, giáo viên tham gia coi thi, chấm thi cho các trường THPT, các Phòng GD&ĐT.
- Giao chỉ tiêu điều động cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi tuyển sinh cho các phòng GD&ĐT, trường THPT.
31/5/2017 Phòng GD&ĐT, trường THPT Nộp Sở:
- File dữ liệu cán bộ, giáo viên tham gia coi thi, chấm thi qua hòm thư điện tử qlt-kdcl@hanoiedu.vn
- Danh sách các thành viên của Hội đồng tuyển sinh trường để Sở ra Quyết định thành lập.
01/6-02/6/2017 Phòng GD&ĐT - Nhận dữ liệu thí sinh ĐKDT để in Phiếu báo thi.
- Nhận kết quả xét tuyển thẳng (tại phòng QLT&KĐCLGD).
- In và giao Phiếu báo thi vào lớp 10 THPT cho các CSGD.
29/5-03/6/2017 Sở GD&ĐT Kiểm tra CSVC các Điểm thi.
03/6/2017 CSGD Hoàn thành giao “Phiếu báo thi vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018” cho HS.
 
 
 
06/6/2017
 
 
 
Sở GD&ĐT
 
Hội nghị về coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
- Thời gian: 8h30;
- Thành phần:
+ Lãnh đạo phòng GD&ĐT;
+ Hiệu trưởng các trường THPT công lập;
+ Trưởng Điểm thi (theo đề xuất của trường trong Danh sách nộp ngày 31/5/2017);
+ Phó trưởng Điểm thi phụ trách cơ sở vật chất của Điểm thi.
- Địa điểm: Hội trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, đường Hoàng Minh Giám, quận Cầu Giấy. 
- Giao Quyết định điều động coi thi, chấm thi.
Hội nghị về Thanh tra coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
- Thời gian: 14h00;
- Thành phần: Cán bộ, giáo viên làm  Thanh tra coi thi.
- Địa điểm: Hội trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, đường Hoàng Minh Giám, quận Cầu Giấy. 
06/6/2017 Trường THPT - Nhận và thông báo Danh sách thí sinh dự thi tại trường THPT.
- Công bố QĐ điều động CB, GV tham gia kỳ thi.
   II . COI THI
07/6/2017 Điểm thi - 8h30: Họp Ban lãnh đạo Điểm thi.
- Kiểm tra toàn bộ CSVC, các điều kiện đảm bảo an toàn của Điểm thi.
- Nhận văn phòng phẩm, giấy thi, giấy nháp,…
 
 
08/6/2017
 
Điểm thi
 
- 7h30: Tổ chức học Quy chế thi cho thí sinh, thông báo Bảng ghi tên dự thi để thí sinh kiểm tra, báo cáo sai sót cho Điểm thi.
- 8h30: Họp toàn thể Điểm thi, tổ chức học Quy chế thi cho toàn thể Lãnh đạo, cán bộ coi thi, Giám sát viên, nhân viên phục vụ của Điểm thi.
Sở GD&ĐT  10h30: Họp Trưởng Ban phách. Địa điểm: Phòng QLT&KĐCLGD.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09/6/2017
 
 
 
 
 
 
 
 
Sáng  
Điểm thi
- 7h00: Tập trung thí sinh khai mạc kỳ thi.
- 7h40: Trưởng Điểm thi mở gói bì đề thi môn  Ngữ Văn
- 7h55: Phát đề thi cho thí sinh.
- 8h00: Bắt đầu tính giờ làm bài     (Thời gian làm bài : 120 phút)
Chiều
 
 
 
 
Điểm thi
 
- 13h45: Tập trung thí sinh.
- 14h10: Trưởng Điểm thi  mở gói bì đề thi môn  Toán
- 14h25: Phát đề thi cho thí sinh.
- 14h30: Bắt đầu tính giờ làm bài     (Thời gian làm bài : 120 phút)
- 17h00: Họp tổng kết Điểm thi.
- 17h30: Trưởng Điểm thi nộp bài thi, hồ sơ thi tại địa điểm quy định (xem  chi tiết tại Hướng dẫn coi thi tuyển sinh).
 
 
 
Tại trường THPT Chu Văn An (Từ 17h30)
Ban Phách nhận:
1. Bài thi môn Ngữ văn;                         
2. Bài thi môn Toán;
3. Hồ sơ của Điểm thi (Bảng ghi tên dự thi, Phiếu thu bài thi, các loại biên bản, các bì đề thi chưa sử dụng, các đề thừa). Tất cả đều phải niêm phong theo quy định.    
10/6/2017 Sáng Điểm thi - 7h15: Tập trung thí sinh tham dự tuyển sinh vào THPT chuyên.
- 7h40: Trưởng Điểm thi mở gói bì đề thi môn  Ngoại ngữ  
- 7h55: Phát đề thi cho thí sinh.
- 8h00: Bắt đầu tính giờ làm bài    (Thời gian làm bài : 120 phút)
- Từ 11h00 đến 12h00: Trưởng Điểm thi nộp bài thi, hồ sơ thi tại địa điểm  quy định (xem  chi tiết tại Hướng dẫn coi thi tuyển sinh). 
Chiều
(thi các môn chuyên)
Điểm thi - 13h45: Tập trung thí sinh
- 14h10: Trưởng Điểm thi giao túi đề thi môn Ngữ văn, Toán, Tin,  Sinh học, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật (môn thi thay thế).
- 14h25: Phát đề thi cho thí sinh.
- 14h30: Giờ bắt đầu làm bài (Thời gian làm bài môn Ngữ văn, Toán, Tin,  Sinh học: 150 phút; môn Tiếng Pháp, Tiếng Nhật: 120 phút).
11/6/2017 Sáng
(thi các môn chuyên)
Điểm thi - 7h15: Tập trung thí sinh.
- 7h40: Trưởng Điểm thi giao túi đề thi môn  Vật lí, Hoá học, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí.
- 7h55: Phát đề thi cho thí sinh.
- 8h00: Giờ bắt đầu làm bài    (Thời gian làm bài môn Vật lí, Lịch sử, Địa lí : 150 phút; môn Hoá học, Tiếng Anh: 120 phút).
- 11h30: Họp tổng kết Điểm thi
- 12h00: Trưởng Điểm thi nộp bài thi, hồ sơ thi tại địa điểm quy định (xem  chi tiết tại Hướng dẫn coi thi tuyển sinh). 
Ban Phách nhận:
+ Bài thi môn chuyên (gói riêng bài theo từng môn chuyên).
+ Hồ sơ của Điểm thi (Bảng ghi tên dự thi, Phiếu thu bài thi, các loại biên bản, các đề thi chưa sử dụng, đề thừa). Tất cả đều phải niêm phong đúng qui định.
 
III- CHẤM THI
 
09/6-15/6/2017 Ban phách - 08/6: Tại trường THPT Chu Văn An - số 10 phố Thụy Khuê, Tây Hồ
             + 14h00: Họp Ban phách, phân công nhiệm vụ cho các thành viên;
             + 16h00-21h00: Nhận bài thi và hồ sơ thi.
- 09/6: + 9h30: Trưởng Ban phách nhận mã phách tại Hội đồng;
            + 10h30: Nhận bài thi và hồ sơ thi tại trường THPT Chu Văn An.
- 10/6: 12h00 nhận bài thi và hồ sơ thi tại trường THPT Chu Văn An.
- 12/6:             9h30 giao bài cho Ban chấm thi - đợt 1. 
- 14/6:  8h00 giao bài cho Ban chấm thi - đợt 2.
13/6/2017 Sở GD&ĐT - 8h00: Họp lãnh đạo Ban chấm thi (Trưởng ban, phó Trưởng ban phụ trách CSVC, thư ký); chuyên viên phụ phách chấm bộ môn; tổ trưởng thanh tra chấm thi  (Phòng HT 23 QT).
-10h00: Họp Phó trưởng ban nhập điểm, tổ trưởng nhập điểm (Phòng HT 23 QT).
13/6-20/6/2017 Ban chấm thi  làm việc
(Môn xã hội, NN tại trường THPT Chu
Văn An;
 
Môn tự nhiên tại trường THPT
Phan Đình Phùng)
- 13/6: + 9h00: Họp Lãnh đạo Ban chấm thi, lãnh đạo Thanh tra chấm,  Ủy viên chỉ đạo chấm bộ môn
            + 10h00: Nhận bài thi.
            + 10h30: Phổ biến hướng dẫn chấm gồm Trưởng ban, Phó trưởng ban, Tổ trưởng, Thanh tra  chấm thi, Uỷ viên chỉ đạo chấm.
            + 14h00: Họp toàn thể Ban chấm thi học tập quy chế.
            + 14h30: Học biểu điểm, chấm thử.
-  15 /6 : Tổ máy tính bắt đầu nhập điểm.
-  15/6 (15h30): Họp giao ban chấm thi lần 1 (Trưởng ban, Tổ trưởng thanh tra chấm, Uỷ viên chỉ đạo chấm bộ môn) tại trường THPT Chu Văn An.
- 17/6 (8h30): Họp giao ban chấm thi lần 2 (Trưởng ban, Tổ trưởng thanh tra chấm, Uỷ viên chỉ đạo chấm bộ môn) tại trường THPT Chu Văn An.
-  19/6:  Khớp phách ngẫu nhiên 20%;
 - 20/6: Sơ kết chấm ở tổ và toàn Ban. Bàn giao cho Sở toàn bộ hồ sơ của Ban.
Chú ý: Trong thời gian chấm thi, Trưởng Ban chấm phải báo cáo kết quả chấm  thi về Sở (qua Phòng QLT&KĐCLGD) vào 17h00 hàng ngày.
IV- XÉT TUYỂN
 
21/6/2017 Sở GD&ĐT Công bố điểm bài thi các môn của thí sinh trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Cổng thông tin điện tử của báo Hà Nội mới và hệ thống hỗ trợ 1080.
21/6-28/6/2017 CSGD Nhận đơn phúc khảo của HS, nộp đơn phúc khảo và Danh sách HS phúc khảo về phòng GD&ĐT.
24/6/2017 Sở GD&ĐT 14h00: Tập huấn “Lập danh sách xét tuyển và trúng tuyển”; Giao kết quả điểm xét tuyển cho các trường THPT CL (Bảng ghi điểm thi theo phòng/Điểm thi); Giao đĩa dữ liệu kết quả thi (CLB 23 Quang Trung)
Phòng GD&ĐT  8h00: Nhận Dữ liệu điểm xét tuyển, in “Giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018” giao cho CSGD.
Trường
THPT (CLvà chuyên)
Công bố điểm xét tuyển tại trường nguyện vọng 1 và nguyện vọng 1 chuyên.
24/6 -26/6/2017 CSGD Trả hồ sơ và “Giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018” cho HS.
25/6 -
26/6/2017
 
Sở GD&ĐT Họp xét duyệt Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT
- Thành phần: Hiệu trưởng các trường THPT CL.
- Địa điểm: CLB - tầng 1, 23 Quang Trung.
- Thời gian:
+ Ngày 25/6 (8h30): Duyệt điểm chuẩn vào các lớp chuyên.
+ Ngày 26/6: Duyệt điểm chuẩn  vào lớp 10 không chuyên các trường THPT CL tại CLB 23 Quang Trung như sau:
  • 7h30 - 9h30: KVTS 10, 11, 12;
  • 9h45 - 11h45: KVTS 7, 8, 9;
  • 13h30-15h30: KVTS 4, 5, 6;
  • 15h45-17h45: KVTS 1, 2, 3.
26/6/2017 Sở GD&ĐT Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên.
26/6-
28/6/ 2017
THPT Chuyên Nhận hồ sơ của HS trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên
27/6/2017 Sở GD&ĐT Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập.
27/6-
29/6/ 2017
Trường THPTCL Nhận hồ sơ của HS trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập
29/6-01/7/2017 Trường
THPT chuyên
- Ngày 29/6: 8h30 họp Hiệu trưởng trường chuyên Hà Nội-Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ, Chu Văn An và Sơn Tây tại phòng HT, 23 Quang Trung;
- Nhận hồ sơ tuyển bổ sung (nếu thiếu chỉ tiêu) từ ngày 30/6 đến ngày 01/7/2017.
30/6-
02/7/2017
Trường THPT CL - Ngày 30/6: tại Câu lạc bộ, 23 Quang Trung
+ 8h00 họp Hiệu trưởng các trường THPT CL thuộc KVTS 7, 8, 9, 10, 11, 12.
+ 14h00 họp Hiệu trưởng các trường THPT CL thuộc KVTS 1, 2, 3, 4, 5, 6.
- Nhận hồ sơ tuyển bổ sung (nếu thiếu chỉ tiêu) từ ngày 01/7 đến 02/7/2017.
29/6-01/7/2017 Phòng
GD&ĐT
Nhập danh sách phúc khảo và nộp Sở GD&ĐT dữ liệu HS phúc khảo.
27/6-04/6/2017 Trường
THPT
NC
Nhận hồ sơ của HS trúng tuyển.
11/7/2017 Phòng
GD&ĐT
Nhận kết quả phúc khảo tại Sở.
11/7/2017 CSGD Thông báo kết quả phúc khảo cho HS.
12/7-13/7/2017 Trường THPT CL  Nộp  Sở:
- Danh sách HS trúng tuyển.
- Đĩa dữ liệu kết quả trúng tuyển.
- Thời gian:
+ Ngày 12/7: Thu của các trường thuộc KVTS 1, 2, 3, 4, 5, 6.
+ Ngày 13/7: Thu của các trường thuộc KVTS 7, 8, 9, 10, 11, 12.
17/7-18/7//2017 Trường NCL Nộp  Sở:
- Danh sách HS trúng tuyển.
- Đĩa dữ liệu kết quả trúng tuyển.
- Thời gian:
+ Ngày 16/7: Thu của các trường thuộc KVTS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
+ Ngày 18/7: Thu của các trường thuộc KVTS 8, 9, 10, 11, 12.
 
.................................................
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập3
  • Hôm nay94
  • Tháng hiện tại7,617
  • Tổng lượt truy cập766,158

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây