Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2016 - 2017

Thứ năm - 23/06/2016 15:52

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2016 - 2017

PHÒNG GD-ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG THCS PHÚ LA

 
   

Số: 59  /KH-BCĐ

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   
Hà Đông, ngày 9  tháng 6 năm 2016
 

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2016 - 2017

 
 

 

 

Căn cứ Điều lệ trường Trung học cơ sở;

Căn cứ Thông tư số 11/2004/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung  học phổ thông;

Căn cứ kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 27/5/2016 cuả UBND Thành phố Hà Nội về thi, tuyển sinh vào Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016-2017;

Căn cứ công văn số 875/SGD&ĐT- QLT của SGD &ĐT Hà Nội ngày 4/3/2016 về việc chuẩn bị cho công tác tuyển sinh vào các trường Mần non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2016-2017;

Căn cứ công văn số 1979/ SGD&ĐT- QLT của SGD &ĐT Hà Nội ngày 29/42016 về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường Mần non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2016-2017;

Căn cứ công văn số 2197/ SGD&ĐT- QLT của SGD &ĐT Hà Nội ngày 23/5/2016 về quy trình tuyển sinh trực  tuyến vào các trường Mần non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2016-2017;

Căn cứ công văn số 2280/ SGD&ĐT- QLT của SGD &ĐT Hà Nội ngày 30/5/2016 về triển khai tuyển sinh trực  tuyến vào các trường Mần non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2016-2017;

Căn cứ kế hoạch số 118/KH-BCĐ của UBND Quận Hà Đông ngày 18/5/2016  về KH tuyển sinh vào các trường Mần non, Lớp 1, Lớp 6 năm  học 2016-2017;

Căn cứ hướng dẫn  số 497/PGD&ĐT của PGD?&ĐT Hà Đông ngày 1/6/2016 về việc hướng dẫ triển khai tuyển sinh trực tuyến vào các trường Mầm non, Lớp 1, Lớp 6 năm  học 2016 - 2017.

Xét thực trạng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường; kết quả điều tra phổ cập giáo dục năm 2016 trên địa bàn Phường Phú La; Ban Chỉ đạo tuyển sinh Trường THCS Phú La năm học 2016 - 2017 xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 của trường năm học 2016 – 2017 như sau:

I- HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Theo quyết định số  488 /QĐ - PGD&ĐT ngày 18/6/2015 về việc thành lập

Hội đồng tuyển sinh các trường Mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2016 -2017. Hội đồng tuyển sinh trường THCS Phú La gồm các ông bà có tên sau:

     1. Bà Nguyễn Thị Thanh             Hiệu trưởng              CT Hội Đồng

     2. Bà Trần Thị Lệ Hà                   Phó hiệu trưởng           Phó CT Hội đồng

     3. Bà Lê Thị Oanh                                Thư ký Hội đồng          Thư ký

     4  Bà  Trịnh Thị Bích Vân         Tổ trưởng tổ XH        Uỷ viên

     5. Ông Trần Hữu Thụ                 Bí Thư Đoàn              Uỷ viên

     6. Bà  Đào Thị Thanh Hải          Chủ tịch Công đoàn  Uỷ viên

     7. Ông  Nguyễn Đình Hoan         Giáo viên                    Ủy viên   

     8. Bà  Lưu  Thị Hậu                     Nhân viên văn thư     Uỷ viên

II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2016 – 2017

1. Phương thức tuyển sinh:  Xét tuyển

2. Đối tượng dự tuyển

- Là những học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục Tiểu học tại trường Tiểu học Phú La.

- Là những học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục Tiểu học có hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú trên địa bàn Phường Phú La - Quận Hà Đông -Thành phố Hà Nội.

3. Độ tuổi

- Độ tuổi dự tuyển: 11 tuổi (sinh năm 2005).

- Trường hợp đặc biệt:

+ Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp tiểu học.

+ Học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở độ tuổi cao hơn ba tuổi so với tuổi quy định.

+ Học sinh không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.

4. Tuyến và chỉ tiêu tuyển sinh

- Tuyến tuyển sinh: Gồm toàn bộ học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học tại trường tiểu học Phú La và học sinh có hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú hiện đang thực ăn, thực ở trên địa bàn phường Phú La.

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 225 học sinh

5. Thời gian tuyển sinh

* Với học sinh đúng tuyến: (Là học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học tại trường Tiểu học Phú La).

- Từ ngày 24/6/2016 – 27/6/2016: Phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua mạng Internet tại trang thông tin điện tử:  http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/ (nếu phụ huynh không đủ điều kiện CNTT thì đến trực tiếp phòng hành chính trường THCS Phú La để được hướng dẫn và hỗ trợ đăng ký tuyển sinh).

- Từ ngày 01/7/2016  - 15/07/2016: Nhà trường phát đơn dự tuyển vào lớp 6 và nhận hồ sơ xét tuyển.

- Thời gian nhận hồ sơ: Các ngày trong tuần (trừ ngày thứ bảy và chủ nhật).

`        + Sáng từ 7h30' đến 11h00':

+ Chiều từ 14h00' đến 16h30':

- Địa điểm phát đơn dự tuyển và nhận hồ sơ: Phòng hành chính tầng 3 khu Hiệu bộ nhà trường.

* Với học sinh trái tuyến: (nếu còn chỉ tiêu).

- Thời gian: Từ ngày 18/7/2016 đến ngày 20/7/2016.

- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Sáng từ 7h30' đến 11h00';

+ Chiều từ 14h00' đến 16h30';

- Địa điểm phát đơn dự tuyển và nhận hồ sơ: Phòng hành chính tầng 3 khu Hiệu bộ nhà trường.

6. Hồ sơ dự tuyển

- Đơn xin dự tuyển vào trường THCS (theo mẫu của trường).

- Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học.

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

- Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định (nếu có).

- Bản phô tô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn do Công an cấp phường cấp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

         1. Từ ngày 1/4/2016 đến 31/5/2016.  Điều tra số học sinh trong độ tuổi trên địa bàn phường Phú La.

         2. Từ ngày 10/5/2016 đến ngày 25/5/2016. Kiểm tra điều kiện CSVC và đội ngũ CB, GV, NV của nhà trường.

         3. Từ ngày 1/6/2016 đến 15/6/2016. Xây dựng dự thảo kế hoạch tuyển sinh trình PGD & ĐT quận Hà Đông.        

          4. Từ 09/6/2015 đến hết ngày 15/7/2016. Phối hợp với UBND phường phổ biến, tuyên truyền trong nhân dân kế hoạch tuyển sinh qua đài truyền thanh của phường và niêm yết công khai tại cổng trường và bảng tin của trường.       

          5. Từ ngày 24/6/2016 đến ngày 27/6/2016. Cha mẹ học sinh đăng ký tuyển

sinh trực tuyến, cán bộ tuyển sinh hỗ trợ phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua mạng, nhà trường tiếp nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

6. Từ ngày 01/7/2016  - 15/07/2016. Học sinh đúng tuyến nhận đơn dự tuyển và nộp hồ sơ. Nhà trường tiếp nhận và duyệt hồ sơ đăng ký tuyển sinh với trường hợp đúng tuyến.

7. Ngày 16/7/2016. Tổng hợp báo cáo kết quả tuyển sinh đúng tuyến và trình phương án tuyển sinh bổ sung nếu còn chỉ tiêu về PGD.

8. Từ ngày 18/7/2016 đến ngày 20/7/2016. Tiếp nhận hồ sơ trái tuyến nếu còn chỉ tiêu.

9. Ngày 21/7/2016. Báo cáo nhanh kết quả tuyển sinh về PGD

IV. LỊCH LÀM VIỆC VÀ BÁO CÁO  

- Ngày 1/4/2016 nộp báo cáo đề xuất tuyển sinh năm học 2016 - 2017 của đơn vị: tuyến và chỉ tiêu tuyển sinh.

- Ngày 31/5/2016. Hiệu trưởng dự Hội nghị triển khai Kế hoạch tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1, lớp 6 năm học 2016 – 2017 của Ban chỉ đạo tuyển sinh quận Hà Đông triển khai và chỉ đạo.

- Ngày 1/6/2016:  Hiệu trưởng, cán bộ tuyển sinh dự hội nghị triển khai cài đặt phần mền trực tuyến.

- Ngày 5/6/2016: chạy thử nghiệm hệ thống đăng ký trực tuyến  lần 1và báo cáo kết quả chạy thử nghiệm.

- Ngày 9/6/2016: chạy thử nghiệm hệ thống đăng ký trực tuyến  lần 2 và báo cáo kết quả chạy thử nghiệm.

- Ngày 12/6/2016: chạy thử nghiệm hệ thống đăng ký trực tuyến  lần 3 và báo cáo kết quả chạy thử nghiệm.

- Ngày 9/6/2016 hội đồng tuyển sinh nhà trường phối kết hợp với UBND Phường, đài truyền thanh Phường công bố kế hoạch tuyển sinh năm học 2016 -2017 và niêm yết công khai tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh tại cổng trường và bảng tin nhà trường.

- Ngày 24/6/2016 -27/6/2016: cán bộ tuyển sinh hỗ trợ phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

- Từ ngày 01/7/2016: Tổ chức tuyển sinh theo Kế hoạch của Ban chỉ đạo tuyển sinh quận Hà Đông.

- Ngày 16/7/2016: Báo cáo kết quả tuyển sinh đúng tuyến.

- Ngày 22/7/2016. Báo cáo chính thức kết quả tuyển sinh.

Nơi nhận:                               

- Phòng GD&ĐT Hà Đông;

- Lưu VT.                    

T/M BAN TUYỂN SINH

Chủ tịch

 

Nguyễn Thị Thanh

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập3
  • Hôm nay231
  • Tháng hiện tại14,686
  • Tổng lượt truy cập636,676
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây