Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 ĐỢT 1 NĂM HỌC 2016 - 2017

Thứ năm - 30/06/2016 11:34

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 ĐỢT 1 NĂM HỌC 2016 - 2017

STT

Họ tên học sinh

Ngày sinh

Giới tính

Mã đăng ký tuyển sinh

Địa chỉ thường trú

Nơi ở hiện nay

Ngày đăng ký

1

Nguyễn Quang Minh

8/17/2005

Nam

AR20160627132365   

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/27/2016 15:11

2

Nguyễn Minh Vũ

12/17/2005

Nam

AR20160627132307   

Lô 10, khu 4B,Tổ dân phố 03,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Lô 10, Khu 4B,Tổ dân phố 03,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/27/2016 15:06

3

Nguyễn Tiến Huy

10/15/2005

Nam

AR20160627130824   

Thôn Miêng Hạ - đội 1,Hoa Sơn,Huyện Ứng Hoà,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 09,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/27/2016 10:28

4

Phan Thành Long

10/4/2005

Nam

AR20160627130719   

Xóm 30 Phú Yên, Xã Xuân Hồng, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định,Chưa nhập,Xuân Trường,Nam Định

Tổ dân phố 03,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/27/2016 10:23

5

Nguyễn Thị Ngọc Anh

9/30/2005

Nữ

AR20160627130302   

Lý Thường Kiệt,Tổ dân phố 03,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Lý Thường Kiệt,Tổ dân phố 03,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/27/2016 10:03

6

Nguyễn Hải Anh

7/6/2005

Nữ

AR20160627130265   

Tổ dân phố 10,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

14,Tổ dân phố 10,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/27/2016 10:01

7

Nguyễn Thị Hải Linh

1/2/2005

Nữ

AR20160627130039   

số 14TT35,Khu ĐTM Văn Phú,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

số14TT35,Khu ĐTM Văn Phú,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/27/2016 9:52

8

Nguyễn Xuân Chức

4/11/2005

Nam

AR20160627129977   

Thôn Bài Lâm Hạ,Hồng Quang,Huyện Ứng Hoà,TP. Hà Nội

5,Khu ĐTM Văn Phú,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/27/2016 9:50

9

Nguyễn Văn Trường Giang

7/24/2005

Nam

AR20160627129665   

Tổ dân phố 10,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 10,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/27/2016 9:38

10

Vũ Anh Tuấn

10/30/2005

Nam

AR20160627128646   

Tổ dân phố 01,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 01,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/27/2016 9:03

11

Đặng Khánh Hưng

7/25/2005

Nam

AR20160626126087   

Bắc Lãm,Tổ 18 - Bắc Lãm,Phú Lương,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

B19 Số 18,Khu ĐTM Văn Phú,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/26/2016 20:58

12

Phạm Hà Chi

6/21/2005

Nữ

AR20160626125619   

Tổ 10,Tổ dân phố 10,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ 10,Tổ dân phố 10,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/26/2016 18:50

13

Nguyễn Duy Thiện Nhân

6/28/2005

Nam

AR20160626125325   

Văn La,Tổ dân phố 05,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Số 783,Tổ dân phố 05,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/26/2016 17:11

14

Đào Ngọc Châu

12/31/2005

Nữ

AR20160626124430   

Ngách 43/19,Tổ dân phố 01,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Ngách 43/19,Tổ dân phố 01,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/26/2016 14:18

15

Hà Minh Hoàng

11/12/2005

Nam

AR20160626124262   

Tổ dân phố 01,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 01,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/26/2016 12:55

16

Bùi Trung Kiên

6/12/2005

Nam

AR20160626124232   

Tổ dân phố 01,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 01,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/26/2016 12:38

17

Phạm Đức Mạnh

9/3/2005

Nam

AR20160625119641   

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

98 phố văn la,Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/25/2016 17:17

18

Đinh Xuân Đức

3/21/2005

Nam

AR20160625118585   

Tổ dân phố 04,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 04,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/25/2016 16:10

19

Nguyễn Đức Tùng

11/16/2005

Nam

AR20160625118036   

Xóm 3,Mạch Kỳ,Hồng Dương,Huyện Thanh Oai,TP. Hà Nội

Lý Thường Kiệt,Tổ dân phố 03,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/25/2016 15:44

20

Đinh Linh Đan

10/8/2005

Nữ

AR20160625117932   

Tổ dân phố 08,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 08,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/25/2016 15:38

21

Vương Hoàng Nam Khánh

7/14/2005

Nam

AR20160625117833   

Tổ dân phố 10,P. Vạn Phúc,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 04,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/25/2016 15:33

22

Nguyễn Quang Huy

11/24/2005

Nam

AR20160625117337   

Nhóm 4,Tổ dân phố 10,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Nhóm 4,Tổ dân phố 10,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/25/2016 15:12

23

Đào Thành Quân

12/12/2005

Nam

AR20160625117206   

Tổ dân phố 02,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 02,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/25/2016 15:05

24

Trần Mai Phương

3/4/2005

Nữ

AR20160625116723   

Khu ĐTM Văn Phú,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Khu ĐTM Văn Phú,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/25/2016 14:39

25

Nguyễn Duy Quang

8/29/2005

Nam

AR20160625116342   

Tổ dân phố 04,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 04,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/25/2016 13:54

26

Vũ Thị Ngọc Linh

11/13/2005

Nữ

AR20160625116298   

Khu ĐTM Văn Phú,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Khu ĐTM Văn Phú,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/25/2016 13:45

27

Vũ Thành Công

8/19/2005

Nam

AR20160625116193   

Tổ dân phố 02,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 02,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/25/2016 13:19

28

Nguyễn Tiến Đạt

11/18/2005

Nam

AR20160625114534   

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/25/2016 10:38

29

Nguyễn Gia Bảo

10/21/2005

Nam

AR20160625113975   

Xóm 1,Thôn Hữu Vĩnh,Hồng Quang,Huyện Ứng Hoà,TP. Hà Nội

Ba La,Tổ dân phố 10,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/25/2016 10:21

30

Ngô Việt Anh

10/4/2005

Nam

AR20160625113669   

Sơn Tây,Tổ dân phố 1,P. Điện Biên,Quận Ba Đình,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 10,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/25/2016 10:13

31

Nguyễn Thuỳ An

12/9/2005

Nữ

AR20160625112780   

Văn La,Tổ dân phố 01,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Văn La,Tổ dân phố 01,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/25/2016 9:52

32

Nguyễn Ngọc Anh

9/4/2005

Nữ

AR20160625111991   

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/25/2016 9:38

33

Vũ Ngọc Huyền

8/1/2005

Nữ

AR20160625111304   

Quang Trung,Tổ dân phố 08,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Quang Trung,Tổ dân phố 08,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/25/2016 9:25

34

Nguyễn Ngọc Anh

12/10/2005

Nữ

AR20160625109505   

Tổ dân phố 09,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 09,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/25/2016 8:54

35

Nguyễn Đức Cường

3/25/2005

Nam

AR20160625108786   

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/25/2016 8:43

36

Đặng Thế Toàn

4/3/2005

Nam

AR20160625108034   

Tổ dân phố 01,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 01,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/25/2016 8:32

37

Đào Mạnh An

3/23/2005

Nam

AR20160625107569   

Tổ dân phố 01,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 01,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/25/2016 8:24

38

Đỗ Hà My

10/12/2005

Nữ

AR20160625104552   

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/25/2016 0:58

39

Chu Minh Quang

5/10/2005

Nam

AR20160625104515   

Khu Victoria,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Khu Victoria,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/25/2016 0:05

40

Nguyễn Ngọc Cường

3/21/2005

Nam

AR20160624104282   

Miếu Môn,Trần Phú,Huyện Chương Mỹ,TP. Hà Nội

Số 7,Tổ dân phố 10,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 23:07

41

Lê Phương Liên

1/13/2005

Nữ

AR20160624104237   

Ngách 42/62,Tổ dân phố số 1,P. Thanh Xuân Nam,Quận Thanh Xuân,TP. Hà Nội

Lý Thường Kiệt,Tổ dân phố 03,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 23:02

42

Đỗ Quốc Huy

12/8/2005

Nam

AR20160624104144   

Tổ dân phố 01,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 01,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 22:51

43

Trịnh Tuấn Hưng

8/24/2005

Nam

AR20160624103954   

CT12,Khu ĐTM Văn Phú,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

CT12,Khu ĐTM Văn Phú,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 22:35

44

Cao Thủy Tiên

9/26/2005

Nữ

AR20160624103205   

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 18:49

45

Nguyễn Gia Huy

12/6/2005

Nam

AR20160624103116   

Tổ dân phố 08,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 08,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 18:38

46

Trần Thị Phương

2/17/2005

Nữ

AR20160624100937   

Thôn Đào Thắng,Chưa nhập,TP Hưng Yên,Hưng Yên

Văn La,Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 16:22

47

Đỗ Hà My

5/21/2005

Nữ

AR20160624100501   

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 16:09

48

Lê Việt Ngọc

2/17/2005

Nam

AR20160624100269   

Tổ dân phố 08,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 08,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 16:04

49

Nguyễn Thị Phương Anh

5/26/2005

Nữ

AR20160624100125   

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 16:00

50

Lê Đình Long

9/17/2005

Nam

AR20160624099817   

Tổ dân phố 02,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 02,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 15:53

51

Nguyễn Văn Khoa

10/28/2005

Nam

AR20160624099657   

Cốc Thượng,Hoàng Diệu,Huyện Chương Mỹ,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 08,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 15:49

52

Nguyễn Đức Toàn

10/19/2005

Nam

AR20160624099374   

Văn Phú,Tổ dân phố 01,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Văn Phú,Tổ dân phố 01,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 15:42

53

Phạm Huy Hoàng

11/27/2005

Nam

AR20160624099197   

Chưa nhập,Hải Hậu,Nam Định

Số 1 TT 20,Khu ĐTM Văn Phú,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 15:38

54

Đặng Văn Trường

8/27/2005

Nam

AR20160624098771   

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 15:28

55

Võ Xuân Mai

3/21/2005

Nữ

AR20160624098170   

Khu Victoria,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Khu Victoria,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 15:15

56

Đặng Thị Hoài Thương

5/3/2005

Nữ

AR20160624097849   

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 15:07

57

Nguyễn Gia Minh

11/16/2005

Nam

AR20160624097770   

LK11 Ô Số 11,Khu ĐTM Văn Phú,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

LK11 Ô Số 11,Khu ĐTM Văn Phú,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 15:06

58

Nguyễn Thành Nam

6/27/2005

Nam

AR20160624097676   

Khu Victoria,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Khu Victoria,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 15:03

59

Nguyễn Thị Thu Phương

3/4/2005

Nữ

AR20160624097444   

Tổ dân phố 02,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 02,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 14:57

60

Trần Tuấn Quỳnh

9/23/2005

Nam

AR20160624096954   

Tổ dân phố 05,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 05,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 14:43

61

Lưu Thị Thanh Huyền

12/5/2005

Nữ

AR20160624096861   

Xóm Hầu Chùa,Hòa Xá,Huyện Ứng Hoà,TP. Hà Nội

Số Nhà 85 Ngõ 15,Tổ dân phố 10,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 14:40

62

Nguyễn Công Quân

4/3/2005

Nam

AR20160624096675   

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 14:33

63

Nguyễn Thu Thủy

7/20/2005

Nữ

AR20160624096100   

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 08,P. La Khê,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 14:08

64

Trần Bảo Ngọc

4/2/2005

Nữ

AR20160624095808   

34,Tổ dân phố 05,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

34,Tổ dân phố 05,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 13:45

65

Lê Hương Trà

6/7/2005

Nữ

AR20160624095504   

Tổ dân phố 02,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 02,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 13:15

66

Nguyễn Như Hiếu

9/7/2005

Nam

AR20160624095498   

Tổ dân phố 02,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 02,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 13:15

67

Bùi Thế Quang

10/4/2005

Nam

AR20160624095486   

Trạm Điện,Tổ dân phố 08,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Trạm Điện,Tổ dân phố 08,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 13:14

68

Nguyễn Thị Thanh Huyền

10/28/2005

Nữ

AR20160624095193   

Ba La,Tổ dân phố 09,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Ba La,Tổ dân phố 09,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 12:50

69

Đinh Thành Nam

12/2/2005

Nam

AR20160624094708   

Tổ dân phố số 09,P. Láng Hạ,Quận Đống Đa,TP. Hà Nội

Số nhà 60, ngõ ga Hà đông,Tổ dân phố 10,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 12:18

70

Nguyễn Việt Hoàng

7/30/2005

Nam

AR20160624094246   

9/29,Tổ dân phố 01,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

9/29,Tổ dân phố 01,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 11:46

71

Vũ Thế Anh

9/20/2005

Nam

AR20160624094154   

Ba La,Tổ dân phố 10,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Ba La,Tổ dân phố 10,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 11:40

72

Đồng Hà Phương

9/4/2005

Nữ

AR20160624093470   

Thôn Đục Khê,Hương Sơn,Huyện Mỹ Đức,TP. Hà Nội

Lê Trọng Tấn,Tổ dân phố 01,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 11:14

73

Nguyễn Thị Hảo

7/27/2005

Nữ

AR20160624093465   

Khu ĐTM Văn Phú,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Khu ĐTM Văn Phú,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 11:13

74

Lê Minh Tuấn

10/2/2005

Nam

AR20160624093320   

SN17-TT37,Khu ĐTM Văn Phú,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

SN17-TT37,Khu ĐTM Văn Phú,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 11:09

75

Nguyễn Huy Hoàng

12/31/2005

Nam

AR20160624093080   

Tổ dân phố 02,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 02,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 11:04

76

Đinh Trọng Bách

1/9/2005

Nam

AR20160624091755   

Tập Thể Đường Sắt Ngọc Khánh,Tổ dân phố 36,P. Ngọc Khánh,Quận Ba Đình,TP. Hà Nội

Tập Thể Đường Sắt Ngọc Khánh,Khu Victoria,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 10:38

77

Đỗ Thu Hà

9/28/2005

Nữ

AR20160624091527   

51A -van phu,Tổ dân phố 01,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

51A _Van Phu,Tổ dân phố 01,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 10:34

78

Đỗ Trà My

6/25/2005

Nữ

AR20160624091016   

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 10:27

79

Nguyễn Minh Thư

10/16/2005

Nữ

AR20160624090807   

Thôn Triều Khúc,Tân Triều,Huyện Thanh Trì,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 08,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 10:24

80

Ngô Trường An

6/1/2004

Nam

AR20160624090741   

Ba La,Tổ dân phố 07,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Ba La,Tổ dân phố 07,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 10:23

81

Phạm Xuân Bách

4/21/2005

Nam

AR20160624090422   

Tổ 8 KF3- Huyện Trảng Dài- Tỉnh Đồng Nai,Chưa nhập,Trảng Bom,Đồng Nai

Văn Phú,Tổ dân phố 08,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 10:19

82

Trịnh Gia Huy

10/6/2005

Nam

AR20160624090106   

Văn Phú,Tổ dân phố 01,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Văn Phú,Tổ dân phố 01,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 10:15

83

Nguyễn Thế Thùy Linh

6/21/2005

Nữ

AR20160624089934   

Tổ dân phố 03,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 03,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 10:13

84

Đào Lan Anh

9/6/2005

Nữ

AR20160624089788   

Khu ĐTM Văn Phú,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

29, đường tiếp giáp dịch vụ 4, tổ 1, phường phú la, hà đông,Khu ĐTM Văn Phú,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 10:12

85

Lại Đức Chính

9/27/2005

Nam

AR20160624089271   

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 10:06

86

Đỗ Quang Dũng

1/28/2005

Nam

AR20160624089107   

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 10:04

87

Trần Hà Khánh Thi

8/17/2005

Nữ

AR20160624088704   

Tổ dân phố số 27,P. Nghĩa Đô,Quận Cầu Giấy,TP. Hà Nội

Khu ĐTM Văn Phú,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 9:59

88

Lê Thị Ngọc Diệp

11/10/2005

Nữ

AR20160624088752   

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 10:00

89

Ngô Minh Đức

7/24/2005

Nam

AR20160624088710   

Quang Trung,Tổ dân phố 03,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Quang Trung,Tổ dân phố 03,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 9:59

90

Quách Tuấn Anh

7/27/2005

Nam

AR20160624087775   

Xóm 3,Đông Sàng,Đường Lâm,Thị xã Sơn Tây,TP. Hà Nội

Văn La,Tổ dân phố 05,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 9:50

91

Lê Diễm Quỳnh

3/29/2005

Nữ

AR20160624087864   

Tổ dân phố 08,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 08,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 9:50

92

Lê Trường Giang

2/5/2005

Nam

AR20160624087822   

Tổ dân phố 02,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 02,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 9:50

93

Phan Quang Minh

9/26/2005

Nam

AR20160624087718   

Tổ dân phố 01,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 01,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 9:49

94

Nguyễn Thanh Lâm

1/31/2005

Nam

AR20160624087378   

Triều Khúc,Tổ dân phố số 1,P. Thanh Xuân Nam,Quận Thanh Xuân,TP. Hà Nội

23 TT 24,Khu ĐTM Văn Phú,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 9:46

95

Bùi Thị Vân Anh

5/12/2005

Nữ

AR20160624087318   

Xóm 4,Tổ dân phố 01,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Xóm 4,Tổ dân phố 01,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 9:45

96

Nguyễn Đức Toàn

10/15/2005

Nam

AR20160624086865   

Văn La,Tổ dân phố 07,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Văn La,Tổ dân phố 07,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 9:41

97

Nguyễn Đình Khoa

10/3/2005

Nam

AR20160624086688    

Tổ 1,Tổ dân phố 01,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ 1,Tổ dân phố 01,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 9:39

98

Doãn Phương Thảo

6/17/2005

Nữ

AR20160624086126   

Tổ dân phố 07,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 07,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 9:34

99

Nguyễn Diệu Linh

6/8/2005

Nữ

AR20160624085869   

48 Phố văn La,Tổ dân phố 10,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

48 phố văn La,Tổ dân phố 10,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 9:32

100

Cấn Minh Thành Hiếu

12/8/2005

Nam

AR20160624085798   

Tổ dân phố 07,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 07,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 9:32

101

Lê Hoàng Anh

10/22/2005

Nam

AR20160624085591   

Đội 2,Thôn Bặt Chùa,Liên Bạt,Huyện Ứng Hoà,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 9:30

102

Nguyễn Đỗ Quyên

7/28/2005

Nữ

AR20160624085524   

10,Tổ dân phố 10,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

10,Tổ dân phố 10,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 9:29

103

Tưởng Khánh Linh

12/16/2005

Nữ

AR20160624085479   

Sơn Tây,Tổ dân phố 1,P. Kim Mã,Quận Ba Đình,TP. Hà Nội

Văn Phú,Tổ dân phố 01,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 9:29

104

Nguyễn Đặng Tú Anh

2/19/2005

Nữ

AR20160624085281   

Văn La,Tổ dân phố 05,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Văn La,Tổ dân phố 05,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 9:27

105

Đoàn Ngọc Bích

11/29/2005

Nữ

AR20160624085238    

Tổ dân phố 08,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 08,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 9:27

106

Nguyễn Hà Giang

9/30/2005

Nữ

AR20160624085199   

Tổ 9,Tổ dân phố 09,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ 9,Tổ dân phố 09,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 9:26

107

Đỗ Phương Thảo

9/3/2005

Nữ

AR20160624084915   

Tổ dân phố 01,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 01,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 9:24

108

Nguyễn Hoàng Liên

8/18/2005

Nữ

AR20160624084551   

Văn Mỹ,Hoàng Văn Thụ,Huyện Chương Mỹ,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 9:21

109

Trịnh Minh Ánh

6/12/2005

Nữ

AR20160624084489   

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 9:20

110

Hà Mai Anh

6/19/2005

Nữ

AR20160624083601   

Tổ dân phố 01,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 10,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 9:13

111

Trần Hương Linh

3/8/2005

Nữ

AR20160624083554   

Xóm 10,Thôn Đồng Mít,Đồng Tâm,Huyện Mỹ Đức,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 04,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 9:13

112

Đăng Huy Hiệu

4/22/2005

Nam

AR20160624083486   

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Làng Văn La,Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 9:12

113

Lê Thu Huyền

12/13/2005

Nam

AR20160624083473   

Tổ 10,Xuyên Dương,Xuân Dương,Huyện Thanh Oai,TP. Hà Nội

33 ngõ 89,Tổ dân phố 10,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 9:12

114

Nguyễn Vũ Phượng Nhi

4/11/2005

Nữ

AR20160624083476   

Hộ khẩu Thường Trú: phòng 2003V3-CT9, Khu Đô Thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông,Dụ Tiền,Thanh Thùy,Huyện Thanh Oai,TP. Hà Nội

Phòng 2003V3-CT9, Khu Đô Thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông,Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 9:12

115

Đỗ Ngọc Huyền

4/16/2005

Nữ

AR20160624082699   

Thôn Phú Hạ,Quảng Phú Cầu,Huyện Ứng Hoà,TP. Hà Nội

Số 28, nghách 57/15, ngõ 15, tổ 10, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội,Tổ dân phố 10,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 9:06

116

Nguyễn Thị Khánh Linh

12/10/2005

Nữ

AR20160624082518   

Thôn Tảo Khê - Đội 2,Tảo Dương Văn,Huyện Ứng Hoà,TP. Hà Nội

LK 9 Ngô Thị Nhậm,Khu ĐTM Văn Phú,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 9:05

117

Đỗ Ngọc Hà

12/19/2005

Nữ

AR20160624081872   

Văn La,Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Văn La,Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 9:00

118

Nguyễn Hương Giang

2/14/2005

Nữ

AR20160624081568   

3,Thôn Vĩnh Lạc,Mỹ Thành,Huyện Mỹ Đức,TP. Hà Nội

2,Tổ dân phố 02,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 8:58

119

Lý Ngọc Trâm

11/29/2005

Nữ

AR20160624081532   

Tổ dân phố 03,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 03,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 8:58

120

Phạm Trường An

12/27/2005

Nam

AR20160624080419   

Thôn An Cư,Trầm Lộng,Huyện Ứng Hoà,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 08,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 8:49

121

Bùi Thu Huyền

8/9/2005

Nữ

AR20160624080406   

Văn La,Tổ dân phố 01,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Văn La,Tổ dân phố 01,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 8:49

122

Nguyễn Văn Đức Hiền

1/21/2005

Nam

AR20160624080058   

Tổ 03 - Văn Nội,Phú Lương,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Nhóm 4,Tổ dân phố 10,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 8:46

123

Đỗ Trọng Anh Bách

6/27/2005

Nam

AR20160624079945   

8,Thôn Vĩnh Ninh,Vĩnh Quỳnh,Huyện Thanh Trì,TP. Hà Nội

CL87,Khu Vinaconex,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 8:45

124

Hà Quang Tú

2/19/2005

Nam

AR20160624079702   

Chưa nhập,Quảng Ninh,Quảng Bình

Ba La,Khu ĐTM Văn Phú,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 8:43

125

Hoàng Đức Mạnh

8/4/2005

Nam

AR20160624079312   

Tổ dân phố 08,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 08,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 8:40

126

Phùng Phương Anh

9/4/2005

Nữ

AR20160624079356   

1,Tổ dân phố 01,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

1,Tổ dân phố 01,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 8:40

127

Vũ Đăng Công

10/22/2005

Nam

AR20160624078948   

Tổ 8,Tổ dân phố 08,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ 8,Tổ dân phố 08,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 8:36

128

Phùng Dương Kiều Trang

3/7/2005

Nữ

AR20160624078899   

813/2 tT chi cục thuế, khu phố 11, tổ dân phố 7, phương phú la, hà đông, hà nội,Tổ dân phố 07,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

813/2 TT Chi Cục Thuế, Khu Phố 11, Tổ Dân Phố 7, Phương Phú La, Hà Đông, Hà Nội,Tổ dân phố 07,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 8:36

129

Đặng Minh Tuấn

1/5/2005

Nam

AR20160624078807   

Tổ dân phố 08,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 08,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 8:35

130

Phan Nguyễn Khánh Hà

5/17/2005

Nữ

AR20160624077752   

Tổ dân phố 05,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 05,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 8:25

131

Nguyễn Lê Đức Anh

1/4/2005

Nam

AR20160624077341   

Ấp 5, Phú Điền, Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai,Chưa nhập,Tân Phú,Đồng Nai

Tổ dân phố 04,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 8:21

132

Nguyễn Chí Nguyên

7/7/2005

Nam

AR20160624076710   

Tổ dân phố 03,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 03,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 8:14

133

Phạm Bảo Thy

6/12/2005

Nữ

AR20160624076020   

Số nhà 4 TT14,Khu ĐTM Văn Phú,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Số nhà 4 TT14,Khu ĐTM Văn Phú,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 8:05

134

Nguyễn Quang Huy

9/28/2005

Nam

AR20160624075799   

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 8:01

135

Trần Trọng Quân

9/7/2005

Nam

AR20160624075769   

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Số 30-ngõ 30,Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 8:01

136

Nguyễn Thái Sơn

6/28/2005

Nam

AR20160624075434   

Tổ dân phố số 1,P. Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân,TP. Hà Nội

P 607-V2,Khu Victoria,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 7:55

137

Trương Tuấn Cường

11/11/2005

Nam

AR20160624075283   

Văn La,Tổ dân phố 05,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Văn La,Tổ dân phố 05,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 7:52

138

Nguyễn Phúc Đức Minh

12/14/2005

Nam

AR20160624074843   

3,Tổ 03 - Văn Nội,Phú Lương,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

1,Tổ dân phố 01,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 7:41

139

Phạm Chí Sỹ

3/21/2005

Nam

AR20160624074825   

Thống Nhất,Thôn 3,Kim Lan,Huyện Gia Lâm,TP. Hà Nội

Khu Victoria,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 7:41

140

Ngô Minh Đức

1/19/2005

Nam

AR20160624074792   

Tổ dân phố 09,Phú Lãm,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 09,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 7:39

141

Phạm Đức Trung

5/24/2005

Nam

AR20160624074666    

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

Tổ dân phố 06,Phú La,Quận Hà Đông,TP. Hà Nội

6/24/2016 7:35

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Albums ảnh mới

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập3
  • Hôm nay38
  • Tháng hiện tại7,764
  • Tổng lượt truy cập569,868
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây